Missie en visie

 

Missie

Wij vinden dat een kind het beste kan opgroeien in zijn of haar eigen, biologische, gezinssituatie: Een veilige en stabiele omgeving waarin het zich kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jong volwassene die zich zelfstandig kan redden in de maatschappij. Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen zij niet meer thuis wonen. Deze kinderen willen wij graag een stabiel en veilig (t)huis bieden.

 

Wij geloven vanuit onze christelijke overtuiging dat ieder kind een geliefd kind van God is. Jedidja betekent 'geliefd door God'. Vanuit deze overtuiging benaderen wij de kinderen. Door deze kinderen op te nemen in ons gezin met als doel hun liefde, geborgenheid, stabiliteit en perspectief te geven.

Dit alles gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen rondom de jongere. Wij vinden humor, plezier en wederzijds respect van belang in het dagelijks leven.

Visie

Door het bieden van een stabiel en veilig (t)huis, sluiten we aan bij wat de jongeren nodig hebben. Dit doen we vanuit de methode ‘Trauma Sensitief Opvoeden’. Dat wil zeggen dat we stilstaan bij de trauma's die de kinderen hebben meegemaakt / ondervonden hebben. We zijn daarbij voortdurend in de directe omgeving van de jongere.  

Dit uit zich in de volgende kernkwaliteiten:

Verbondenheid

Ieder kind wil er bij horen. Dit doen wij door de kinderen volledig mee te laten draaien in ons gezinsleven. Geen aparte leefruimten of andere uitzonderingen.

Ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een zo positief mogelijk zelfbeeld ontwikkelen. Vaak hebben de kinderen al het nodige meegemaakt, waardoor ze een laag zelfbeeld hebben. Door ze te laten ervaren dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn en ze zoveel mogelijk eigen regie te geven, hopen wij dat ze leren vertrouwen op zichzelf en eigen keuzes durven te maken. Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden, waar liggen ontwikkelkansen en wat is wel mogelijk i.p.v. de onmogelijkheden.

Iets doen voor een ander

Wij hebben de overtuiging dat iedereen, zo ook de kinderen en jongeren die bij ons wonen, de behoefte hebben om bij te dragen aan de maatschappij. Iedereen op zijn of haar eigen manier. Door ook hun talenten te delen en anderen te laten helpen, zonder daar iets voor terug te verwachten, ontstaat er bij de kinderen en jongeren een gevoel van trots en geluk. Door anderen te helpen, ontwikkelen de kinderen en jongeren hun eigenwaarde en hopen wij dat ze zich ontwikkelen tot empathische burgers.

Samenwerken

​Samenwerken vinden wij een belangrijke kernwaarde. Onze ervaring verteld ons dat wanneer er (emotionele) toestemming is van de ouders, de kans op een succesvolle plaatsing vergroot. Wij staan daarom niet tegenover de ouders, maar willen naast ze staan. Wij oordelen niet, maar hebben begrip voor hun situatie. Naast de ouders, brengen wij het gehele netwerk in kaart voor mogelijke betrokkenheid. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.