Wat is een gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige gezinsgerichte woonvorm voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet meer veilig thuis kunnen wonen. In ons gezinshuis wonen twee vaste opvoeders met (in ons geval) maximaal 6 gezinshuis kinderen. Wij bieden de kinderen en jongeren op professionele wijze 24 uur per dag, zeven dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding.

Een belangrijk kernmerk van een gezinshuis is het bieden van een zo normaal mogelijk gezinsleven. De continuïteit van het gezinsleven en de aandacht en steun van de gezinshuisouders geven hun de ondersteuning die zij nodig hebben om te ontwikkelen.