Klachtenreglement/vertrouwenspersoon

Er kan wel eens iets mis gaan. 

Hieronder lees je welke stappen je kunt nemen als je een klacht hebt. 

Gezinshuis Jedidja doet hun best om alle zorg goed te laten verlopen. Heeft u een bezwaar of een klacht, dan bespreken wij dit het liefst direct met u. Wij nodigen u dan ook van harte uit om samen met ons, onder genot van een kopje koffie, te zoeken naar een passende oplossing. 

Neem gerust contact met ons op via info@gezinshuisjedidja.nl of bel naar 06:53167344. 

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij - afhankelijk van hun woonplaats - terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gezinshuis Jedidja. 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou doen? 

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met gezinshuis Jedidja, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft je advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met gezinshuis Jedidja. 

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang: 

* Bel naar: 088 - 5551000

* Mail naar info@akj.nl

* Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00 - 20:00 uur en op vrijdag van 15:00 - 17:00 uur. 

Klachtenreglement

Klachtencommissie en klachtenfunctionaris

Gezinshuis Jedidja is hiervoor aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. 

Wanneer u ontevreden bent, dient u eerst contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van gezinshuis Jedidja. 
Samen zal er dan gezocht worden naar een passende oplossing. Mocht u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. 

Op www.klachtenportaalzorg.nl is te vinden op welke manieren u de klacht kunt indienen. 

De klachtencommissie gaat de klacht vervolgens onderzoeken. Het kan zijn dat u gebeld wordt of dat de commissie bij gezinshuis Jedidja op bezoek komt om informatie op te vragen. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen er zouden kunnen verbeteren.